АРХИВ:

Монографії:  

 Земляний Н.Г., Дорошкевич А.З., Ряузова Т.В., Вербинський В.В., Бараннік В.О."Перспективи енергозабезпечення України в контексті світових тенденцій"
 В.В. Головко, О.І. Їжак, Н.О. Ткачук, А.І. Шевцов"Оборонно-промислова політика України: можливості застосування досвіду Вишеградських країн"
 Г.Мерніков, А.Шевцов"Україна в постіндустріальному світі. Реалії та перспективи"
 Т.Брежнєва, О.Їжак, А.Шевцов"Євроатлантична інтеграція України: військово-політичні аспекти"
 Шевцов А.І., Земляний М.Г., Дорошкевич А.З., Вербинський В.В., Ряузова Т.В. "Імпортно-експортна політика України в енергетичній сфері: стратегічні пріоритети"
  Ю.Н. Бараш, О.І. Їжак, Г.І. Мерніков "Європейський нейтралітет і невизначеність України"
  Т.В. Брежнєва "Трансформація стратегії НАТО (1949-1954 рр.): сучасне бачення" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук)
  В.В.Вербинський, Н.Г.Земляной, А.І.Шевцов "Регіональна енергетична політика України: цілі та шляхи реалізації
  А.Шевцов,  М.Земляний, В.Вербинський, А.Дорошкевич "Енергетика України на шляху до європейської інтеграції"

Науково-технічні звіти:  

  Т.Брежнєва "Досвід другої та перспективи третьої "хвилі" розширення НАТО: оборонні та військові питання"
  О. І. Їжак "Організаційні проблеми утилізації боєприпасів і ракет в Україні"
  В.О.Бараннік, В.В.Вербинський, В.В.Іващенко, М.Г.Земляний "Стан енегретичної безпеки України. Кількісний аналіз"
  В.С.Шеховцов, Р.В.Боднарчук, В.В.Головко "Інвестування оборонно-промислового комплексу України: стан, проблеми, перспективи"

Аналітичні матеріали:  

  Шевцов А.І., Бараннік В.О. "Прогноз перспектив розвитку світової енергетики: висновки для України"
  Земляний М.Г., Ряузова Т.В. "Проблеми вибору типів нових ядерних реакторів для АЕС України"
  Бараннік В.О. "ПостКіотські домовленості – новий план дій для України"
  Шевцов А.І., Земляний М.Г., Бараннік В.О., Ряузова Т.В. "Стан та перспективи реформування системи теплозабезпечення в Україні"
  Земляний М.Г., Ряузова Т.В. "Перспективи впровадження енергоощадних проектів і нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії у теплоенергетиці"
  Шевцов А.І., Земляний М.Г., Ряузова Т.В. "Створення вітрової електростанції в дніпропетровському регіоні – складова національних інноваційних програм"
  Є. Маляревський "Формування позиції України у рамках підготовки Конференції з виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї"
  М. Земляний, А. Шевцов "Концепція (основи державної політики) енергетичної безпеки України у 2010-2014 роках (проект)"
  М. Земляний, Т. Ряузова "Транзит та постачання газу в Україну. Реалії і перспективи"
  М. Земляний, Т. Ряузова "Проблеми транзиту та постачання нафти в Україну"
  Т. Ряузова "Розвиток біопаливного сегмента ПЕК в Україні"
  В. Бараннік "Стратегічні пріоритети головних учасників енергетичних ринків Європейського регіону в контексті завдань забезпечення енергетичної безпеки України"
  В. Бараннік "Українсько-російські відносини в енергетичній сфері"
  В. Бараннік "Перехід України на світові ціни енергоносіїв: проблеми та перспективи"
  Олексій Їжак "Принцип субсидіарності ЄС і межі його застосування в Україні"
  В.І. Шумбасов, М.В. Буднік, Є.В. Маляревський “Запобігання мілітаризації космосу: політико-правові аспекти проблеми
  А.І.Шевцов, В.І.Шумбасов "Експортний контроль в Україні: досягнення та проблеми"
  А.І. Шевцов, О.І. Їжак "Щодо необхідності приєднання України до Глобального партнерства проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення"
  В.С. Шеховцов, Р.В. Боднарчук, В.В. Головко “Інтеграція оборонного і цивільного секторів економіки в контексті структурної перебудови ОПК: концептуальні підходи, принципи, стратегія
  А.І. Шевцов, В.С. Шеховцов, В.Г. Васильєв, Т.І. Цвєткова “Концептуальні основи державної політики в космічній діяльності до 2011 року
  А.І.Шевцов, О.І.Їжак“Проблеми законодавчого забезпечення національної безпеки України
  А.І. Шевцов, В.С. Шеховцов, Ю.Н. Бараш “Проект АН-70: проблемні питання реалізації та підходи до їх вирішення
  В.В. Вербинський, А.З. Дорошкевич, М.Г. Земляний “Щодо розробки “Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
  В.О. Бараннік, В.В. Іващенко, М.Г. Земляний “Європейський енергетичний ринок та перспективи України
  А.З. Дорошкевич, М.Г. Земляний “Паливні проблеми ядерної енергетики України
  В.В. Іващенко, М.Г. Земляний “Оптимальні стратегії як основа для домовленостей щодо газотранспортної системи України
(+вариант на русском языке)
  А.І. Шевцов, О.В. Шехов, Т.В. Брежнєва "Проблеми застосування в Україні норм інформаційної безпеки НАТО"
  Т.В. Брежнєва "Стосовно санкцій США щодо Іраку"
  А.І. Шевцов, О.В. Шехов, О.В. Гавриш "Європейські оборонні ініціативи і можлива участь в них України і Росії"
  А.І. Шевцов, О.В. Шехов, О.В. Гавриш "Зміна відносин між Росією і Заходом: наслідки для України"
  А. Шевцов, Г. Мерников "Фактор США в современном мире"
  В.В. Вербинський, М.Г. Земляний "Приватизаційні процеси в ПЕК України: надбання, прорахунки, досвід країн Європи"
  А.І. Шевцов, Г.І. Мерніков "Новітній геополітичний статус США.До проблеми формування нового світового порядку"
  Олексій Гавриш "ЄврАзЕС і європейський вибір України"
  А.І. Шевцов, О.В. Шехов, О.В. Гавриш "Зміна відносин між Росією і Заходом: наслідки для України"
  Т.Брежнєва, Ю.Бараш "Сили швидкого реагування України: євроатлантичний досвід та українські реалії"
  Мерніков Г.І., Шехов О.В. "Місце та роль України в російських економічних проектах"
  А.Шевцов,  М.Земляний, В.Вербинський, А.Дорошкевич "Попит на паливо та енергію в Україні. Шляхи та механізми регулювання"
  А.Шевцов,  Т.Брежнєва, "Самміт НАТО в Стамбулі: основні підсумки та перспективи"
  А.І.Шевцов, М.Г.Земляний, В.В.Вербинський "Вугільна галузь. Стратегія розвитку та шляхи перетворень"
  Олексій Гавриш "Загальносвітовий контекст європейського вибору України: вибір серед можливих сценаріїв"
  Шевцов А.І., Мерніков Г.І "Європейська ідентичність української політичної нації"
  А.І.Шевцов, М.Г.Земляний, В.В.Вербинський, Т.В.Ряузова "Диверсифікація постачання газу в Україну. Бажання та реалії."
  Анатолій Шевцов, Алесей Ижак "Стосунки Україна-НАТО на поточний момент"
  А.І.Шевцов, В.Г.Васильєв, Т.І.Цвєткова "Космічна галузь України: нові акценти розвитку в інтересах підвищення ефективності функціонування"
  А.І.Шевцов, М.Г.Земляний "Щодо невідкладних заходів з поновлення роботи підприємств ядерного паливного циклу"
  А.Шевцов, Г.Мерніков, К.Кабанець "Помаранчева влада на Сході України - труднощі, прорахунки, шляхи покращення ситуації"

Публікації:  

  Земляний М.Г. "Інформаційне забезпечення прийняття рішень в енергетичній сфері. Проблеми і перспективи"
  Шевцов А.І., Земляний М.Г., Ряузова Т.В. "Нові ядерні потужності для України: проблеми створення та перспективи"
 А. Шевцов, Є. Маляревський "Зовнішньополітичні ініціативи України у контексті нових геополітичних викликів та закінчення дії Договору СНО-1"
 М. Земляний "До оцінки рівня енергетичної безпеки. Концептуальні підходи"
 В. Бараннік "Енергетична безпека: регіональний вимір"
 В. Бараннік "Цінові індикатори енергетичної безпеки держави"
 Г. Мерніков "Світова фінансова криза як фактор геополітичних та геоекономічних змін"
 Г. Мерніков "Політика національної безпеки України та країн –сусідів: спільні інтереси і розходження, висновки для України"
 А. Ижак "Деньги из космоса"
 Т.Брежнєва "Трансформація та розширення НАТО: порядок денний та послідовність дій для України"
 А.Шевцов, Г.Мерніков "Співробітництво Україна—США у контексті зовнішньополітичних стратегій"
 А.Шевцов "Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довгострокова стратегія розвитку України"
 Ю.Бараш "Сучасні тенденції реформування сухопутних військ США та Німеччини - досвід для України"
 О.Гриненко "Нормативно-правове забезпечення реструктуризації підприємств ОПК України"
 Ю.Бараш, А.Шевцов "Трансформація організаційної структури Збройних Сил України на сучасному етапі"
 О.Шаталова "Проблеми удосконалення системи оборонного планування в Україні"
 О.Їжак "Воєнна політика України: між ідеологією та економікою"
 А.І.Шевцов, М.Г.Земляний, В.В.Вербинський "Воднева енергетика: перспективи України"
 Olexiy Yizhak "Ukraine's hesitation towards NATO membership: breaking a vicious circle"
  А.П. Герасимов "Підхід до проблеми громадянського контролю над оборонною сферою України з позицій теорії керування"
  А.П. Герасимов "Куда ведут караван оборонной реформы?"
  В.О. Бараннік, М.Г. Земляний "Проблеми і практика управління паливно-енергетичним комплексом. Досвід України"
  А.І. Шевцов, А.З. Дорошкевич "Енергетична дипломатія в сучасних реаліях"
  А.І. Шевцов "Про стратегію розвитку атомної енергетики"
  А.І. Шевцов О.І. Їжак "Досвід консолідації оборонної промисловості західноєвропейських держав: висновки для України"
  О.І. Їжак "Біля відчинених дверей: європейська оборонна інтеграція і національна безпека України"
  Г.І. Мерніков "Європейська інтеграція України та економічна безпека держави"
  Г.І. Мерніков "Міжнародні неурядові організації як фактор впливу на ситуацію в Україні"
  А.И. Шевцов "Ядерный aрсенал «виртуальный» и реальный"
  О.І. Їжак "Україна в новому циклі розширення НАТО"
  О.І. Їжак "Україна в новій стратегії США: як нормалізувати відносини"
  О.І. Їжак "Україна в новому циклі розширення НАТО"
  В.О. Бараннік, М.Г. Земляний, А.І. Шевцов "Європейський енергетичний ринок та перспективи Українии"
  В.О. Бараннік, М.Г. Земляний, А.І. Шевцов "Інноваційні механізми впливу держави на розвиток ПЕК України"
  В.В. Вербинський "Енергетичні інтереси регіонів-щодо регіональної енергетичної політики України"
  А.І. Шевцов, А.З. Дорошкевич, М.Г. Земляний "Паливні проблеми ядерної енергетики України"
 А.І. Шевцов, О.І. Їжак "Доктрина Буша: теорія і практика застосування сили"
 А.І. Шевцов, О.І. Їжак "Ядерний статус Північної Кореї"
  А.Шевцов, Н.Земляной, А.Дорошкевич  "Ядерно-топливный цикл Украины: быть или не быть?"
 А.И. Шевцов "Укрепление режима ядерного нераспространения или очередная дискриминация безъядерных государств?"
 Олексій Їжак "Брудна бомба": обережно - дезінформація
  В.О.Бараннік.  "Аналіз паливно-енергетичного балансу країни з точки зору енергетичної незалежності"
  Шевцов А.І., Земляний М.Г., Дорошкевич А.З.  "Ядерна безпека в Україні та євроінтеграційні процеси"
 Алексей Гавриш "Целостность Украины — вопрос глобального уровня?"
 Олексій Їжак "Хто замінить наших миротворців в Іраку?"
 Олексій Їжак "Политика соседства - "европейская лимита""
 Алексей Ижак "Второе российское предупреждение"
 Олексій Їжак "Інтеграція без насильства"
 А.Шевцов, А.Дорошкевич "Мировой атомный рынок: перспективы участия Украины"
 Тетяна Брежнєва "Щодо сутності та значення впровадження Інтенсифікованого діалогу Україна-НАТО"
 Алесей Ижак "Конституционный туман над Европой"
 Алесей Ижак "Европейская и евроатлантическая интеграция Украины в оборонно-промышленной сфере. Презентация на Летней академии НАТО 2005 "Проблемы и перспективы национальной безопасности и евроатлантической интеграции Украины", Симферополь, Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 4-6 июля 2005 года.
 Алесей Ижак "Terror incognitus"
 Тетяна Брежнєва "Використання досвіду країн другої "хвилі" розширення для визначення майбутньої ролі України в НАТО"
 Олексій Їжак "Європейська та євроатлантична інтеграція України в оборонно-промисловій сфері"
 Олексій Їжак "Европейский рай для оборонных компаний"
 Алексей Гавриш "Российский экономический парадокс"
 Татьяна Брежнева "Россия летит в НАТО на крыльях «Иркута»"
 Татьяна Брежнева "Москва "вступає" до НАТО"
 Алексей Гавриш "Рыночный прагматизм - новая российская стратегия"
 Алексей Ижак "Офсеты и встречная торговля: восточноевропейские лекарства для украинского ОПК"
 А.І.Шевцов "Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довгострокова стратегія розвитку України"
 О.В.Гриненко "Нормативно-правове забезпечення реструктуризації підприємств ОПК України"
 Ю.Н.Бараш, А.І.Шевцов "Трансформація організаційної структури Збройних Сил України на сучасному етапі"
 О.Г.Шаталова "Проблеми удосконалення системи оборонного планування в Україні"
 Ю.Н.Бараш "Сучасні тенденції реформування сухопутних військ США та Німеччини - досвід для України"
 Тетяна Брежнєва "Юридичні та політичні аспекти визначення зовнішньополітичного курсу України шляхом референдуму"
 Олексій Їжак"Економічний ефект Євроатлантичної інтеграції"
 Владимир Шумбасов"Как остановить ядерного джина?"
 О.Їжак "Позашлюбна" військова присутність"
 О.Їжак "Основні перешкоди та базові інструменти європейської інтеграції України"

»»» Актуальные события:  

  "Предотвращение милитаризации космоса: политико-правовые аспекты проблемы, возможные практические шаги" (доклад А.И. Шевцова на Второй Московской международной конференции по проблемам нераспространения)
  " Конституція Європейського Союзу: проблеми та перспективи для України(за досвідом республіки Польща)" (Олексій Їжак, Доповідь на міжнародній конференції "Досвід країн вишеградської четвірки на шляху до ЄС: можливості для України")
  "Механізми залучення України до Європейської оборонно-промислової інтеграції" (Доповідь на круглому столі "Європейська та євроатлантична інтеграція України: проблеми військово-технічної кооперації", Київ, 25 березня 2004 року)
  "Зовнішні фактори розвитку співробітництва між Україною та НАТО" (Доповідь на міжнародній конференції "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України", Дніпропетровськ, 17 травня 2004 р.)
  "Безпекова складова сусідства України з Європейським Союзом" (Доповідь на міжнародному семінарі „Регіональна політика ЄС після його розширення”, м. Мукачево, 9-10 червня 2004 року)
  "Стамбульський самміт НАТО: порядок денний та формат участі України" (Доповідь на круглому столі "Стамбульський самміт НАТО: узгодження позицій чи інтенсифікація діалогу?" Дніпропетровськ 4 червня 2004р.)
  "Проблеми представлення регіональних інтересів у загальнодержавних програмах європейської інтеграції України" (Доповідь на круглому столі „Перспектива розвитку Дніпропетровщини в умовах глобальних та європейських інтеграційних процесів”,  Дніпропетровськ, 14 червня 2004 року)
  "Відносини з ЄС як фактор активізації євроатлантичної інтеграції України" (Доповідь на міжнародній конференції "Реалізація євроатлантичного курсу України: проблемні питання та шляхи їх розв'язання", м. Київ, 30 вересня 2004 року
 Бараннік В.О., Земляний М.Г "Енергозбереження - пріоритетний напрямок енергетичної політики та підвищення енергетичної безпеки України" (виступ на Міжнародній науково-практичній конференції "Енергоефективність – 2004" м. Одеса 13-16 жовтня 2004 року)
  Круглий стіл "Пріоритетні напрями розвитку євроатлантичної інтеграції України: загальнодержавний та регіональний аспекти", 9 лютого 2005 року, Дніпропетровськ:
- Олексій Їжак "Проблеми формування державної політики євроатлантичної інтеграції України"
- Тетяна Брежнєва "Перспективи вступу України в НАТО: співвідношення європейської та євроатлантичної інтеграції"
- Анатолій Герасимов "Общие проблемы оборонной реформы и НАТОвский контекст"
  Громадські дебати: "Словаччина, Польща та Україна - обмін досвідом з європейської інтеграції", 21 березня 2005 року, Дніпропетровськ.
Організатори: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, Дніпропетровський філіал Національного інституту стратегічних досліджень, Словацька асоціація зовнішньої політики.
Виступи представників Дніпропетровського регіону:
- Олексія Їжака "Шлях України до ЄС: адаптація чи розвиток?"
- Ігора Бацько "Співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ"
- Владислава Романова "Громадська думка східноукраїнського регіону щодо європейської інтеграції України"
- Окремі фото
   Круглий стіл "Нова Україна в оновленій Європі", 5 квітня, Дніпропетровськ, за участю Міністра закордонних спав України Бориса Тарасюка, Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрія Єханурова, Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Марека Зюлковскі та іншіх.
Виступи представників Дніпропетровського регіону: Юрія Єханурова / Івана Чорнокура
- Окремі фото
   Круглий стіл „Імпортно-експортна політика України в енергетичній сфері: стратегічні пріоритети”, 26 квітня 2006 року, Київ.
  Міжнародна конференція "Вступ України до НАТО: реалії та перспективи"

Сортировка

Рейтинг

 

Оптимизировано под  IE/NN версий старше 4.0, 800x600
Copyright © 1999 by DB NISS
webmaster@db.niss.gov.ua