НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Регіональний філіал у Дніпропетровську
 Науково-дослідна організація з інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Президента України у сфері воєнної, воєнно-технічної та паливно-енергетичної політики держави

 (окремі архівні матеріали з 1991 по 2014 роки)

Про філіал

Керівництво

Контакти

Партнери

Аналітика

Про філіал

 

    Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень України у місті Дніпропетровську (ДФ НІСД) створений у 1992 році в складі Національного інституту стратегічних досліджень як самостійний підрозділ Розпорядженням Президента України.

    НІСД є однією з базових державних науково-дослідних установ аналітико-прогнозного супроводу діяльності Президента України і його Адміністрації в широкому спектрі політичних, економічних, військових, інформаційних, регіональних і соціально-демографічних питань. НІСД координує фундаментальні і прикладні дослідження з питань національної безпеки України, проведені науковими установами та аналітичними центрами. Докладно про напрямки роботи інституту можна довідатись тут.

    ДФ НІСД організований на базі відділення системних досліджень і ефективності Державного конструкторського бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля - лідера ракетної промисловості СРСР. Певна взаємодія ДФ НІСД і ДКБ "Південне" зберігається і в даний час.

    Мета діяльності філіалу – проведення науково-аналітичних та прогнозних досліджень з питань воєнно-політичних, воєнних та воєнно-технічних стратегій розвитку України та її окремих регіонів, а також з питань енергетичної політики, енергетичної стратегії та енергетичної безпеки.

Основні завдання і напрями діяльності

 1. Проведення науково-дослідних робіт з наступних напрямків:
 • Науково–аналітичне обґрунтування пропозицій щодо формування і забезпечення державної обороно–промислової політики; визначення шляхів трансформації ОПК України в умовах впливу наслідків світової фінансово-економічної кризи та ресурсних обмежень щодо оборонної сфери:
 • системний аналіз проблем воєнної безпеки;
 • розробка військово-технічної стратегії;
 • розробка формування та розвитку обороно-промислового комплексу;
 • аналіз безпеки і обороноздатності держави в контексті реформування ОПК;
 • міжнародно-правове забезпечення військової і військово-технічної політики;
 • обґрунтування стратегій реформування і технічного оснащення Збройних Сил України;
 • аналіз напрямів стабілізації і розвитку оборонно-промислового комплексу держави;
 • аналіз потенціалу оборонно-промислового комплексу України;
 • конкурентоздатність воєнної продукції в умовах сучасного безпекового середовища;
 • аналіз оборонної складової системи європейської безпеки в контексті можливостей налагодження співпраці з ОПК;
 • державна оборонно-промислова політика в умовах позаблоковості: пріоритетні напрями та інструменти впровадження;
 • розробка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань реформування ОПК України та їх вплив на доктринальні документи в оборонній сфері.
 • Проведення системного аналізу проблем енергетичної політики і енергетичної безпеки, розробка стратегічних напрямів розвитку енергетичної сфери, розробка заходів і пропозицій з цих питань:
 • аналіз глобальних енергетичних процесів і світових тенденцій в енергетичній сфері і їх наслідків для України;
 • розробка пропозицій щодо напрямків міжнародного співробітництва в енергетичній сфері;
 • аналіз актуальних проблем розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу;
 • аналіз завдань державної політики у сфері енергопостачання і енергоспоживання;
 • формування пропозицій щодо корегування нормативно-законодавчої бази розвитку енергетичної сфери;
 • аналіз можливих загроз енергетичній безпеці країни та формування пропозицій щодо підвищення рівня її енергетичної безпеки.
 1. Участь у підготовці Експертної доповіді у межах підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України;
 2. Розробка і надання  Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України, органам законодавчої і виконавчої влади наукових рекомендацій для прийняття конкретних рішень з питань військової і військово-технічної політики країни.
 3. Експертна оцінка державних актів і комерційних контрактів в області ракетно-космічної і військової техніки на відповідність міжнародному праву.
 4. Формування банків даних, що стосуються оборонно-промислового і військово-технічного потенціалу країни.

    Відповідно до завдань і напрямів досліджень у ДФ НІСД сформовано чотири наукових відділу. Відділи укомплектовані висококваліфікованими фахівцями в області військової і військово-технічної політики та організації обороно-промислового виробництва, енергетичної політики і енергетичної безпеки, а також міжнародного права по озброєннях. У числі працівників філії - два доктори та шість кандидатів наук.

Основні результати роботи

 • сприяння ратифікації Україною Договору START-I і її приєднанню до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), а також супровід питань практичного виконання цих Договорів;
 • участь України у Вассенаарских домовленостях, у процесах реформування режиму КОКОМ і в режимі контролю за ракетними технологіями (РКРТ);
 • формування позиції України у відношенні створення нової системи колективної безпеки в Європі;
 • підготовка пропозицій щодо удосконалення доктринальних документів в обороно-промисловій сфері;
 • участь у розробці пропозицій щодо удосконалення системи управління та структурної реформи обороно-промислового комплексу;
 • розробка пропозицій щодо ринкової трансформації обороно-промислового комплексу;
 • підготовка пропозицій щодо удосконалення доктринальних документів в обороно-промисловій сфері;
 • обґрунтування пріоритетних напрямів оборонної реформи;
 • розробка пропозицій з підвищення ефективності системи державного управління в оборонній сфері;
 • розробка пропозицій щодо розвитку Воєнної організації держави
 • розробка пропозицій з удосконалення нормативно-правової та методологічної бази оборонної сфери та демократичного цивільного контролю зад Воєнною організацією;
 • розробка рекомендацій з питань реформування і технічного оснащення Збройних Сил України;
 • розробка пропозицій щодо основних напрямів державної обороно-промислової політики;
 • участь у розробці космічної програми України;
 • участь в розробці «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року;
 • участь в розробці Концепції комплексної програми енергозбереження України;
 • участь в розробці принципів формування енергетичних балансів країни;
 • розробка пропозицій щодо напрямів державної енергетичної політики та напрямів розвитку окремих галузей паливно-енергетичного комплексу;
 • розробка пропозицій щодо стабілізації стану та подальшого розвитку ядерно-промислового комплексу України;
 • розробка проекту «Концепції ( основ державної політики) енергетичної безпеки України у 2010-2014 роках»;
 • розробка методологічних підходів та методів оцінки рівня енергетичної безпеки;
 • розробка проектів директив делегаціям України, що беруть учать у роботі спеціальних комісій з контролю за виконанням міжнародних Договорів з обмежень і скорочень озброєнь.

    Основне джерело фінансування ДФ НІСД - державний бюджет. Крім того, ДФ НІСД здійснює проекти, що фінансуються суспільними і приватними фондами, включаючи іноземні. Позабюджетні засоби надходять у філію на основі контрактів з виконання науково-дослідних робіт.

    ДФ НІСД організує і проводить по тематиці філіалу міжнародні конференції, семінари, "круглі столи". ДФ НІСД може на взаємовигідних умовах обмінюватися науковим досвідом, фахівцями й інформацією з відповідними організаціями в Україні і за кордоном.

Copyright © 1999 by DB NISS
webmaster@db.niss.gov.ua