ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСИН УКРАЇНИ І НАТО

 

Жовтень 2006 року:

Економічний ефект Євроатлантичної інтеграції - Виступ на конференції "НАТО, Європа та проблеми регіональної безпеки у глобальному світі", Донецьк, 24-26 жовтня 2006 року

"Коли говорять про переваги членства у НАТО, як правило лунають посилання на стрімке покращення економічних умов в країнах Центральної та Східної Європи, які або нещодавно приєднались до Альянсу, або намагаються це зробити якнайшвидше. Інтегральним показником цих змін є об’єм прямих зовнішніх інвестицій. Вони дійсно стрімко зростали протягом останнього десятиліття в усіх цих країнах. Зі свого боку, противники розширення НАТО наполягають, що то є результат виключно економічної інтеграції у рамках СОТ та ЄС, і НАТО тут не до чого. Хто правий?"

Серпень 2005 року:

Досвід другої та перспективи третьої "хвилі" розширення НАТО: оборонні та військові питання - Препринт

"Розширення НАТО: передумови та мотиви. Досвід вступу до НАТО країн другої "хвилі" розширення. Проблемні питання оборонної та військової реформ. План дій заради членства (Країни Балтії, Словенія, Словаччина, Румунія, Болгарія). Перспективи третьої "хвилі" розширення НАТО. Україна - НАТО: стан відносин та перспективи членства. Основні досягнення України на шляху до членства в НАТО. Перспективи інтеграції та шляхи отримання членства"

Липень 2005 року:

Європейська та євроатлантична інтеграція України в оборонно-промисловій сфері - Стаття

"Ринки оборонної продукції США та Європи є найбільшими у світі. На США припадає біля 50 % світового споживання продукції оборонної промисловості, на країни Європи - біля 15%. Річна місткість цих ринків оцінюється у 150 млрд американських доларів. Потенційно, вони можуть поглинути весь об'єм оборонного виробництва України, який за максимальними оцінками, що враховує цивільну продукцію оборонних підприємств і послуги ремонтних заводів Міністерства оборони, складає біля 1,5 млрд доларів на рік, тобто один відсоток від об'єму американського та європейських ринків. Однак, через дію низки політичних та економічних чинників ці ринки залишаються переважно закритими для України"

Липень 2005 року:

Використання досвіду країн другої "хвилі" розширення для визначення майбутньої ролі України в НАТО - Стаття

"За весь час існування НАТО мотиви вступу країн до Альянсу завжди були єдині - забезпечення безпеки країни. Мотиви запрошення країн до вступу в Альянс змінювались разом із зміною міжнародної ситуації в світі, зміною загроз в сфері безпеки, а також внутрішніх трансформаційних процесів, які відбувались всередині НАТО. За нинішніх умов появи нових загроз в сфері безпеки, а також процесу розширення НАТО, особливого сенсу набуває здатність Альянсу підтримувати власну дієвість через адаптацію до нових реалій в умовах масштабного розширення власного складу. Тому успіх майбутнього НАТО залежатиме, насамперед, від ефективності та оборонної спроможності нових членів бути "постачальниками", а не "споживачами" безпеки та їхньої надійності як союзників по Альянсу"

Июль 2005 года:

Европейская и евроатлантическая интеграция Украины в оборонно-промышленной сфере - Презентация

"Экономические и политические особенности производства вооружений и военной техники. Принципы интеграции оборонной промышленности стран НАТО и ЕС. Оборонное производство в Украине в контексте европейской и евроатлантиченской интеграции."

Травень 2005 року:

Щодо сутності та значення впровадження Інтенсифікованого діалогу Україна-НАТО - Доповідь на конференції

"Двадцять першого квітня у Вільнюсі під час засідання Комісії Україна-НАТО було підписано новий документ: "Поглиблення співпраці Україна - НАТО: короткотермінові заходи", котрий визначатиме подальші стосунки України з Північноатлантичним альянсом. Цей документ впроваджує початок нового - інтенсифікованого - діалогу. Повна офіційна назва Інтенсифікованого діалогу (ІД) - "Інтенсифікований діалог з НАТО з питань набуття членства". Концептуальні основи ІД закладені положеннями Мадридської декларації євроатлантичної безпеки та співробітництва, яку було прийнято на Мадридському самміті НАТО у липні 1997 року."

Березень 2005 року:

Шлях України до НАТО ЄС: Адаптація чи розвиток? - Доповідь на конференції

"На перший погляд, Політика сусідства дає адекватну альтернативу членству в ЄС. В основі і того, і іншого лежать Копенгагенські критерії. Вони, як відомо, включають три групи вимог: формування конкурентноспроможної ринкової економіки, створення стабільних демократичних інститутів і здатність інкорпорувати законодавство ЄС. Останнє означає впровадження на територіях нових членів і країн-сусідів acquis communautaire - зводу нормативних актів ЄС, що нараховують на сьогодні близько 80 тис сторінок тексту. Перші дві групи вимог універсальні. Демократія і ринкова економіка лежать в основі процвітання багатьох країн сучасного світу. Напроти, використання аcquis communautaire є характерною рисою ЄС. У світі є багато вільних демократичних країн, що його не використовують."

Лютий 2005 року:

Стосунки Україна-НАТО на поточний момент - Аналітична записка

"Зміст проведення КУН 22 лютого 2005 року можна окреслити так: демонстрація особливого ставлення НАТО до України та встановлення особистих контактів Президента України із світовою політичною елітою. Основні питання, що вимагають з'ясування у цьому зв'язку, є такими: 
1. Чи є узгоджений формат проведення та очікувані результати достатніми, виходячи із нових євроінтеграційних завдань, які ставить Президент України? 
2. Якими можуть бути наслідки самміту НАТО для україно-російських відносин?"

Лютий 2005 року:

Проблеми формування державної політики євроатлантичної інтеграції - Доповідь на конференції

"На шляху євроатлантичної інтеграції України існує низка складних проблем, без вирішення яких формування ефективної державної політики євроатлантичної інтеграції України неможливе. Серед них на особливу увагу заслуговують такі: розбудова національного консенсусу щодо євроатлантичної інтеграції; створення державної управлінської вертикалі євроатлантичної інтеграції; розв'язання кадрових питань."

Лютий 2005 року:

Перспективи вступу України в НАТО: співвідношення європейської та євроатлантичної інтеграції - Доповідь на конференції

"Розвиток подій у світі протягом останніх років засвідчив, що НАТО посідає провідне місце у структурі європейської та євроатлантичної системи безпеки. Жодна інша організація не виконує такого комплексу функцій. Україна завжди мала стабільні партнерські стосунки із Альянсом, формула яких була окреслена та зафіксована в Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. Такий стан відносин існував до Празького самміту НАТО 2002 р., який започаткував кардинальну трансформацію НАТО. Однак від України не вимагали ні чіткого визначення подальшої політичної стратегії щодо НАТО, ні конкретної заявки про вступ, ні рішення про продовження суто співробітництва та партнерства. Україна сама визначилась із цим кроком, ухваливши Стратегію України щодо Організації Північноатлантичного Договору, схвалену Радою національної безпеки та оборони України 23 травня 2002 р. Повноправне членство в Організації Північноатлантичного Договору є проголошеною метою України, закріпленою у статтях 6 та 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 р."

Лютий 2005 року:

Інтеграція без насильства - Стаття

"Структурні аспекти відносин, вклад країн та система прийняття рішень у рамках НАТО, ЄС та ЄЕП. Підходи до визначення справедливості у відносинах між державами у рамках міжнародних інтегрованих структур. Реалізація принципу "справедливої частки" (fair share) участі країн в інтегрованих структурах НАТО, ЄС та ЄЕП. Природа та проблеми функціонування єдиного регулюючого органу ЄЕП. Невідповідність структури ЄЕП принципу "справедливої частки" участі. Неадекватність для України сусідства з ЄС без членства у НАТО."

Февраль 2005 года:

Общие проблемы оборонной реформы и НАТОвский контекст - Доклад на конференции

"Продекларированная Украиной НАТОвская перспектива поневоле подразумевает особое отношение к мнению ведущих экспертов Альянса. Здесь, как говорится, "назвался груздем - полезай в кузов". Хотя рассматриваемой ситуации скорее подходит обратная схема: хочешь в кузов - становись груздем. Ведь Украина по сути просится в "чужой монастырь" и от видения соответствующих проблем с его колокольни одними декларациями и намерениями не отмашешься. Как в свое время отмахивался Министр обороны А.Кузьмук от "всяких там мадам."

Вересень 2004 року:

Відносини з ЄС як фактор активізації євроатлантичної інтеграції України - Доповідь на конференції

"Цілісне бачення європейського та євроатлантичного напрямків інтеграції як частин єдиного цілого є типовим для більшості країн, що протягом останнього часу отримали членство в НАТО і ЄС, і тих, що прагнуть його отримати. В Україні (слідом за Росією), тривалий час спостерігалась тенденція дивитись на розширення цих двох інститутів як на окремі явища. Між тим, інтегральний підхід до європейської та євроатлантичної інтеграції не тільки зберігає свою актуальність для України, але й залишається єдино можливим. Такий висновок випливає із природи сучасних завдань та функцій НАТО і ЄС щодо потенційних членів, партнерів, та сусідів."

Липень 2004 року:

Самміт НАТО в Стамбулі: основні підсумки та перспективи - Аналітичний матеріал

"Глобальна роль НАТО. Боротьба НАТО із тероризмом та розповсюдженням зброї масового ураження. Нові аспекти трансформації НАТО та адаптації до нових завдань. Реформування партнерства та продовження політики "відчинених дверей". Відносини НАТО з Росією. Відносини Україна - НАТО."

Червень 2004 року:

Безпекова складова сусідства України з Європейським союзом - Доповідь на конференції

"Одною з проголошених цілей політики сусідства Європейського Союзу є сприяння його безпеці. Однак, тільки обопільна безпека розширеного ЄС та його сусідів зробить стабільною "ширшу Європу". Стосовно ролі безпекових питань у відносинах між Україною та ЄС існує багато ілюзій, причому з обох боків. В Україні їхнє значення зазвичай перебільшується. У той же час, в ЄС існує тенденція вважати, що реформування України у відповідності до копенгагенських критеріїв автоматично вирішує всі її проблеми, у тому числі, у сфері безпеки."

Травень 2004 року:

Зовнішні фактори розвитку співробітництва між Україною та НАТО - Доповідь на конференції

"Трансформація НАТО, яка триває сьогодні, одна з найглибших за все існування союзу, оскільки в її результаті змінюється сам сенс існування НАТО. Історичні рішення, які були прийняті на Празькому самміті (листопад 2002), й подальше їх затвердження на Брюссельському самміті (12-13 червня 2003) свідчать про початок існування "нової НАТО" - НАТО, до якої можливо буде вступати Україна. "

Травень 2004 року:

Членство України в НАТО: можливі строки, процедури та вплив на стосунки з ЄС - Доповідь на конференції

"Строки набуття Україною членства у НАТО залежить від того, коли члени НАТО вирішать, що приєднання до Альянсу України сприятиме зміцненню безпеки на євроатлантичному просторі. У різні часи називались різні строки. Песимістичні оцінки оперують 2020 роком. В їх основі лежить припущення про неможливість вступу України до НАТО до тих пір, доки на українській території знаходиться база Чорноморського флоту, орендована Російською Федерацією до 2017 року з правом пролонгації. Згідно оптимістичним оцінкам Україна може приєднатись до НАТО до 2010 року. В основі таких оцінок не має особливих розрахунків, окрім процедурних. Тобто, ці оцінки виходять з того, що Україна має бути прийнятою до НАТО в рамках третьої "хвилі" розширення, яка не може статись раніше, ніж завершаться попередні дві, але й не повинна затримуватись."

Березень 2004 року:

Механізми залучення України до європейської оборонно-промислової інтеграції - Доповідь на круглому столі

"Збільшення інвестиційної складової оборонних витрат України; введення у дію в Україні офсетного законодавства; залучення України до нових сфер співпраці, таких як ПРО та космічні проекти; створення безпечного середовища для оборонно-промислової інтеграції."

Листопад 2003 року:

Прогноз розвитку архітектури європейської безпеки до 2015 року - Аналітична записка

"Двома головними європейськими інститутами на перспективу до 2015 року залишатимуться НАТО та ЄС. Інституалізація відносини між ними буде визначальним процесом формування архітектури системи європейської безпеки. Важливим фактором стане також розвиток кооперативних структур, які залучатимуть до системи європейської безпеки Російську Федерацію. ОБСЄ відіграватиме важливу, але допоміжну роль, в основному, в галузі контролю над озброєннями та у забезпеченні прозорості військової діяльності. Значення ОБСЄ як загальноєвропейського форуму зменшуватиметься. Структури безпеки, створені на теренах СНД, зможуть відігравати роль тільки тією мірою, якою вони взаємодіятимуть з НАТО та ЄС."

Листопад 2003 року:

Прогноз розвитку оборонної політики НАТО та ЄС - Аналітична записка 

"Формування нової оборонної політики НАТО обумовлена необхідністю реагування на нові виклики в сфері безпеки. Поява нових стратегічних пріоритетів та необхідність визначення нової ролі НАТО, спричинили широкомасштабну трансформацію Альянсу."

Жовтень 2003 року:

Стратегічні плани Росії щодо відносин із Заходом - Аналітичний матеріал

"Згідно В.Путіну, пріоритетом Росії є "повноцінна інтеграція країни у світову економічну систему". Причому робити це Росія збирається не якимось унікальним російським шляхом, а завдяки розвитку економіки на загальновизнаних ринкових засадах."

Вересень 2003 року:

Політика НАТО щодо реформи спецслужб нових членів - Аналітична записка

"НАТО розглядає реформу спецслужб нових членів як суто технічне питання. Перш за все така реформа - це вимога модернізації державної влади цих країн з метою досягнення сумісності із західними політичними інститутами."

Липень 2003 року:

Євроатлантична інтеграція України: військово-політичні аспекти - Монографія

"Трансформація НАТО. Вдосконалення потенціалів. Сили швидкого реагування НАТО. Нова структура командування НАТО. Поглиблення співпраці та партнерства. Досвід приєднання до НАТО. Базові військово-політичні критерії членства. Еволюція мотивів запрошення Альянсом нових членів. Процедура вступу до НАТО. Досвід колективної політики приєднання до НАТО. Досягнення та проблеми. Декларація Празького самміту. Спільна декларація НАТО - ЄС щодо європейської політики безпеки та оборони. Юридичні підстави приєднання до НАТО нових членів. План дій партнерства проти тероризму. План дій Україна-НАТО. Цільовий план Україна-НАТО на 2003 рік. Базові положення про воєнно-політичний статус України. Порівняльний аналіз основних положень стратегічної концепції НАТО та воєнної доктрини України."

Червень 2003 року:

ЄврАзЕС і європейський вибір України - Аналітичний матеріал

"Структурування пострадянського простору. Формальні концептуальні засади проектів ЄврАзЕС і ЄЕП з погляду ініціаторів. Геополітичний аспект. Економічний аспект. Американський унілатералізм як наслідок однополярності й економічний лібералізм як переважна тенденція у світовій економіці. Російська невизначеність."

Січень 2003 року:

Європейські оборонні ініціативи і можлива участь в них України і Росії - Аналітична записка 

"Нова ситуація: актуальність уточнення старих підходів. Коротка передісторія європейських оборонних ініціатив і причини невдач у їхній реалізації. Дві версії Заходу і їхнє співвідношення, що змінюється. Російський фактор в просторі Росія і "два Заходи". Україна в "бермудському трикутнику". Різна правдоподібність участі України і Росії в європейських оборонних ініціативах."

Січень 2003 року:

Україна в новій стратегії США: як нормалізувати відносини? - Стаття

"2002 рік був критичним для українсько-американських відносин. Їх різке погіршення стало наслідком не тільки суб'єктивних факторів, пов'язаних із діями окремих політиків, але й кардинального перегляду Сполученими Штатами міжнародної системи відносин. Нажаль, Україна не зуміла вчасно зреагувати на ці зміни. Зрозуміти особливості нової ситуації, нові імперативи та можливості вибору дозволяє аналіз нової стратегії національної безпеки США."

Грудень 2002 року:

Проблеми законодавчого забезпечення національної безпеки України - Аналітичний матеріал

"Конституційне визначення національної безпеки України. Розподіл повноважень у сфері національної безпеки. Механізми демократичного контролю у сфері національної безпеки. Критерії оцінки законодавства щодо національної безпеки України. Аналіз чинної концепції та законопроектів щодо її змін. Варіанти законодавчого забезпечення національної безпеки України."

Грудень 2002 року:

План дій Україна-НАТО: проблеми інформаційної безпеки - Аналітичний матеріал

"Нові виклики сучасності та інформаційна безпека держави. Політика НАТО в сфері інформаційної безпеки. Основні вимоги НАТО щодо захисту інформації. Співробітництво України та НАТО в сфері інформаційної безпеки. Інформаційна безпека України: проблеми та перспективи. Вирішення проблемних питань: стратегія і тактика."

Жовтень 2002 року:

Україна в новому циклі розширення НАТО - Стаття

"Розхожа формула першого Генерального секретаря НАТО лорда Ісмея щодо цілей Альянсу в Європі - keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down (тобто, залучати американців, не пускати росіян і стримувати німців) - в першій половині 2002 року остаточно зникла з політичного аналізу. Замість неї з'явився іншій вислів, який належить заступнику міністра оборони США Дугласу Фейту, - keep the myth alive - підтримуйте міф живим! Така зміна акцентів і настроїв в західній спільноті націй сталась напередодні рішення Ради національної безпеки і оборони України стосовно стратегічного курсу на членство в НАТО. Стримана реакція європейських країн і байдужість, принаймні зовнішня, до цього рішення з боку Росії змушують задатися питанням, чи залишається членство в НАТО політично цінним? "Великий стрибок" повз України. Економіка розширення НАТО. Нова європейська антанта. Виконання Україною передумов членства в НАТО."

Червень 2002 року:

Кроки до НАТО - Аналітична записка

"Відмовившись від політики позаблоковості Україна зробила перший крок на шляху до членства в НАТО. Зрозуміло, пройти його буде не просто. Причому, далеко не все на цьому шляху буде залежати від нашої держави. Одного власного бажання не вистачить навіть на те, щоб стати кандидатом у члени НАТО."

Травень 2002 року:

Консолідація оборонної промисловості західноєвропейських держав: можливості для України - Аналітичний матеріал

"Стратегічний курс України на членство в Європейському Союзі означає приєднання у майбутньому до трьох європейських співтовариств, які регулюють функціонування спільних ринків в більшості секторів економіки, а саме, до Європейського співтовариства, Європейського співтовариства з атомної енергії і Європейського співтовариства з вугілля і сталі. З огляду на інтенсифікацію процесів оборонної інтеграції в Європі уваги заслуговує питання про вірогідність того, що на момент приєднання до ЄС України, скажімо через 10 років, Союз включатиме ще одне співтовариство - оборонно-промислове."

Травень 2002 року:

Трансформація стратегії НАТО (1949-1954 рр.): сучасне бачення - Дисертація 

"Історіографія та джерела дослідження трансформації стратегії НАТО. Формування засад військово-політичної стратегії НАТО у 1949-1950 рр. Формування коаліційної Стратегічної Концепції НАТО "Об'єднаної оборони Північної Атлантики". Еволюція військово-політичної стратегії НАТО у 1950-1952 рр. Стратегія "щита і меча". Розвиток теорії тотальної війни: політика New Look i стратегія "масованої відплати". Теорія обмежених воєн: принцип примата політики. "Нова модель" стратегії НАТО: синтез стратегічних концепцій."

Квітень 2002 року:

Європейський нейтралітет і невизначеність України - Монографія

"Нейтралітет в системі європейської безпеки. Право нейтралітету і політика нейтралітету. Нейтралітет, колективна оборона і колективна безпека. Нейтралітет і членство в Європейському Союзі. Оборонна політика нейтральних країн Європи та України (Австрія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Україна). Основні тенденції та спільні риси в оборонному будівництві. Порівняння нейтральних країн з Україною. Еволюція української невизначеності (1991-2001). Міжнародне право й проблеми геополітичного статусу України. Інституціоналізація української державності. Шлях України в світі: очікування та реалії. Геоекономічні характеристики суверенітету України. Геополітичні сценарії для України. Що нас чекає далі. Права та обов'язки нейтральних держав у сухопутній. Права та обов'язки нейтральних держав у морській війні. Документи щодо нейтралітету Панамського та Суецького каналів. Акт визнання нейтралітету Швейцарії. Конституційне законодавство Австрії та Швейцарії щодо їх нейтралітету. Декларації нейтралітету США. Положення про колективну оборону НАТО та ЗЄС. Положення про примусові дії з боку ООН. Принципи організації спільних військових механізмів ЄС. Озброєння нейтральних країн Європи. Базові положення про воєнно-політичний статус України."

Лютий 2002 року:

Біля відчинених дверей: європейська оборонна інтеграція і національна безпека України - Стаття

"Протягом останніх років європейська оборонна інтеграція набула рис, які стали приводом для багатьох аналітиків розглядати цей процес окремо від НАТО. Поширеною стала навіть думка, що об'єднана Європа стоїть на межі виходу з-під воєнно-політичної опіки з боку Сполучених Штатів. Особливо популярними такі оцінки були в Російській Федерації в рамках її концепції багатополярного світу. Втім, згуртованість країн Заходу, в тому числі через механізми НАТО, яку вони продемонстрували після терористичних атак на Америку, свідчить, що об'єднана Європа залишається "атлантичною". Як для України, так і для Росії це означає неможливість концентрувати свою європейську політику тільки на Європейському, або тільки на Північноатлантичному Союзі. Не менш важливим є і те, що попри риторику про "красну лінію", яку НАТО не повинна перетинати, в офіційних колах Росії вільно обговорюється потенційна можливість вступу до організації самої Росії."

Февраль 2001 года:

Циклы расширения НАТО - Статья

"В 1999 году НАТО не просто завершила процедуру приема трех новых членов, она закончила длительный цикл развития, властно толкавший ее к расширению вопреки любому сопротивлению. То, что происходит с Альянсом сейчас, во многом повторяет период неопределенности начала 90-х, когда вопросы европейской оборонной интеграции, проблемы ПРО и отношений с Россией поставили НАТО перед выбором быть или не быть. Новая парадигма развития еще не сформирована. Завоевывающая популярность идея того, что приоритетом политики НАТО должны стать Балканы и Средиземноморье, безусловно имеет под собой веские основания, однако вряд ли она сама по себе способна обеспечить сохранение лидерства Альянса в новом десятилетии. Восточное направление развития НАТО остается важным и, при определенных обстоятельствах, может стать критичным для ее безопасности."

Вересень 2000 року:

Друга хвиля розширення НАТО, перспективи і вплив на безпеку України - Аналітична записка 

Відносини України з НАТО є невід'ємною складовою частиною її європейського вибору. Україна є занадто великою країною, щоб увійти до Європи (це означає до Європейського Союзу) без протекції НАТО. Невизначеність України до цієї організації може бути тактичним, але не стратегічним рішенням.

Март 2000 года:

Вторая волна расширения НАТО и трансформация постсоветского пространства: взгляд из Украины - Монография

"Меняющийся фокус расширения НАТО. Энергия первой волны. Энергия второй волны. Европа после Косово. Расширение переходного периода. Расширение второго цикла. Претенденты на членство в НАТО. Экономические аспекты расширения. Опыт "первой волны". Претенденты на вступление в НАТО (Словения, Словакия, Страны Балтии, Румыния, Болгария, Македония, Албания, Закавказские страны, Молдова). Общие выводы в отношении стран претендентов. Россия в зоне второй волны расширения. Зона "второй волны": исторический опыт российского присутствия. Трансформация военно-политических стратегий России. Вооруженные силы РФ: состояние и возможности. Военно-промышленный комплекс России: потенциал и реалии. Финансово-экономическое состояние России. Невоенные составляющие стратегий России. Политический режим. Эволюция истеблишмента. Украина - ключевой фактор безопасности в Европе. Геополитический контекст. Украинский потенциал. Украина в политике США, России и Запада. Варианты Украина-НАТО. Поиск консенсуса. Вопросы трансформации. Проблемные вопросы второй волны. Ловушка первой волны. Новая трансатлантическая сделка. Anchorage of Russia. Украина - ключ к трансформации постсоветского пространства. Новая система европейской безопасности"

Август 1999 года:

Тактическое ядерное оружие в Европе: перспективы обеспечения стабильности - Монография

"Тактическое ядерное оружие в Европе: история развертывания. Динамика развертывания в годы "холодной войны". Цели развертывания ТЯО. Современный состав ТЯО. Развитие концепций применения ТЯО. Тактическое ядерное оружие в новой системе европейской безопасности. Либеральный и прагматический подходы к ядерному разоружению. Обязательства по ДНЯО и их соблюдение. Законность использования государствами ядерного оружия в вооруженных конфликтах. Проблема качественного совершенствования ядерного оружия. Проблемы ядерных процедур НАТО и возможного ядерного статуса Европейского Союза. Факторы, определяющие будущее тактического ядерного оружия в Европе. Перспективы уменьшения роли тактического ядерного оружия в Европе."

Апрель 1999 года:

Новая система европейской безопасности и кризис в Косово - Аналитический материал

"То, что происходит сейчас в Косово выходит за рамки этнического конфликта. Косово стало испытанием для новой архитектуры европейской безопасности, которая должна была быть окончательно закреплена юбилейным Вашингтонским саммитом. Ситуация сегодня такова, что элементы новой системы, так аккуратно и целеустремленно собиравшиеся в течение последней декады, могут рассыпаться так и не соединившись."

Декабрь 1997 года:

Влияние динамики новой архитектуры европейской безопасности на постсоветское пространство - Аналитический материал

"Евразия становится все более связным континентом, что отражается на политике ведущих стран мира. Словосочетание "евразийская безопасность" грозит превратиться в такой же расхожий термин, каким сегодня является "европейская безопасность". Идет поиск новых подходов к решению проблемы интеграции Украины в европейские структуры. Украина может стать важным связующим звеном между различными частями Евразии, иными словами - страной коммуникатором."

Ноябрь 1996 года:

Проблемы поддержания мира и политика Украины - Монография

"Международные механизмы осуществления миротворческой деятельности. Конфликт как объект миротворчества. Классификация миротворчества. Субъект миротворчества. Связь между миротворчеством и национальной безопасностью. Направления реформирования политики поддержания мира. Миротворчество в СНГ. Правовая база миротворческой деятельности в СНГ. Политика Украины в отношении миротворчества в СНГ. Участие Украины в "миротворческой деятельности международного сообщества. Анализ миротворческой деятельности Украины. Список использованной литературы.

Август 1996 года:

Расширение НАТО на Восток и национальная безопасность Украины - Аналитический материал

"С принятием в Альянс Польши и Венгрии Украина окажется "ближним окружением" не только России, но и НАТО. Ситуация требует от Украины определенности, однако четкой политики в отношении НАТО так и не выработано. Мнения колеблются от полного приятия до полного неприятия расширения. В связи с этим формирование выверенной политики, учитывающей стратегические перемены на пространстве от Черного до Балтийского моря, представляется чрезвычайно важной и актуальной задачей. В этом исследовании делается попытка ответить на некоторые актуальные вопросы, связанные с расширением НАТО, выработать некоторые практические рекомендации. В качестве основы для анализа мы использовали официальный документ НАТО "Исследование по вопросу о расширении НАТО" и некоторые другие, связанные с данной проблемой."

Декабрь 1995 года:

Исследование проблем построения новой системы безопасности. Инициатива создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе - Монография

"Термины и определения, связанные с созданием систем коллективной безопасности, сведения о существующих международных организациях, их задачах, принципах функционирования и возможностях трансформации в новых условиях, анализ изменений политической ситуации в Европе, а также в стратегическом курсе НАТО. Изложение противоречий в связи с планируемым расширением НАТО на Восток. Обоснование создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе от Черного моря до Балтийского."