Вітальне слово
Директора регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Дніпропетровську Анатолія Шевцова

 

Шановні учасники конференції, шановні колеги!

Ми з вами живемо у час, коли вже людство почало серйозно замислюватись над тим, який вплив на нашу Землю має його діяльність. Вичерпання запасів органічного палива все гостріше ставить проблеми енергозабезпечення людства на перші плани. Шкідливі викиди від спалювання вугілля, газу та інше впливають на клімат планети, призводять до парникового ефекту та виникненню загроз здоров'ю населення планети, особливо його промислово розвинутих регіонів і великих міст, які задихаються від автомобільного смогу.

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (НтаВДЕ) в своїй основі базуються на енергію яку Земля одержує від Сонця, є необмеженими за своїми ресурсами та у своїй більшості є більш екологічно чистими ніж традиційні органічні джерела енергії, в цьому контексті їх можна розглядати як джерела, які дозволять у майбутньому вирішити енергетичні проблеми людства.

Слід зазначити, що міжнародна спільнота під егідою ООН прийняла ряд стратегічних рішень стосовно шляхів забезпечення сталого розвитку економік та захисту довкілля. Ці рішення орієнтують людство на активне впровадження НтаВДЕ.

Поки що в енергетичному балансі світу нетрадиційні та відновлювані джерела енергії займають досить скромне місце біля 14 %, але в окремих регіонах (північ Німеччини 30?40%), вже більш вагоме. В Україні їх частка незначна - менше 3%, що набагато нижче навіть середньосвітового показника.

Можна сказати, що розвиток таких джерел енергії в нашій країні багато в чому стримується за відсутністю достатньої уваги з боку держави, розумної політики підтриманої нормативно-правовим забезпеченням.

Але, на мій погляд, ми ще не дійшли до того рівня розуміння важливості НтаВДЕ, який потрібен, а саме:

· по-перше, відійти від стереотипу, що енергія є дешевою і не слід тут щось придумувати та кидати „гроші на вітер”, як казав мені один із екс-міністрів енергетики;

· по-друге, підійняти той пласт наукових та технологічних напрацювань, який у нас є і лежить, як кажуть „мертвим грузом”;

· по-третє, замислитись над майбутнім: яким повітрям будуть дихати прийдешні покоління, якою буде наша земля, річки - помийними стоками, повними сміття і смороду чи придатними для життя.

Ми маємо достатньо технологій в тому числі і економічно придатних вже сьогодні і дещо, треба сказати правду, зробили, особливо в області вітроенергетики. Але цього дуже мало, щоб НтаВДЕ дали вагомий внесок у вирішенні тих проблем про які йдеться.

Ми можемо зробити більше, особливо на регіональному рівні, використавши місцеві можливості, науковий потенціал та залучивши кошти як обласні, так і приватні чи кредити. Я думаю, що сьогодні мова буде йти саме про використання таких можливостей у нашому регіоні.

Крім вітроенергетики потенціал НтаВДЕ має сонячна енергетика, біоенергетика та інші. До виробництва обладнання для НтаВДЕ можуть бути залучені потужний потенціал підприємств області. І дуже значний обсяг робот потрібно виконати у сфері використання вторинної енергії, переробки відходів, яких в області накопичено занадто багато. В тому числі, я маю на увазі, і радіоактивні відходи Дніпродзержинського хвостосховища, переробки у моторне паливо відходів вуглевиробництва та інші.

Все це разом із активним енергозбереженням дозволить нам вийти на той шлях, який гарантує нам у майбутньому повне забезпечення енергетичних потреб та чисте повітря.

Я думаю, що наша конференція буде скромним вкладом у це майбутнє.

Дякую за увагу і бажаю вам успіхів у роботі.

Copyright © 2007 by DB NISS