ПРЕС-РЕЛІЗ

 до науково-практичної конференції

 

 „НЕТРАДИЦІЙНІ ТА ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕГІОНУ”

1 березня 2007р.

Вичерпання запасів викопного органічного палива все гостріше ставить проблеми енергозабезпечення людства на перший план, шкідливі викиди від спалювання вугілля, газу, мазуту, призводять до парникового ефекту та виникненню загроз здоров'ю населення, міста задихаються від автомобільного смогу. Загострюються також проблеми відносин  країн світу в енергетичній сфері. Нерівномірність розподілу по території планети родовищ основних енергоресурсів (вугілля, нафти, газу, уранової руди) обумовлює гостру боротьбу за володіння енергоресурсами та інфраструктуру їх постачання і розподілу, що призводять до конфліктів різного рівня і навіть військових конфліктів.

Все частіше людство замислюється над тим, які альтернативні джерела енергії можуть прийти на заміну викопному паливу.

Серед альтернатив майбутнього забезпечення людства енергією нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (НВДЕ) займають провідне місце. НВДЕ в своїй основі базуються на енергію яку Земля одержує від Сонця, є необмеженими за своїми ресурсами та у своїй більшості є більш екологічно чистими ніж традиційні органічні джерела енергії, в цьому контексті їх можна розглядати як джерела, які дозволять у майбутньому вирішити енергетичні проблеми людства.

Слід зазначити, що міжнародна спільнота під егідою ООН прийняла ряд стратегічних рішень стосовно шляхів забезпечення сталого розвитку економік та захисту довкілля. Ці рішення орієнтують людство на активне впровадження НВДЕ.

Поки що в енергетичному балансі  світу нетрадиційні та відновлювані джерела енергії займають досить скромне місце -  біля 14 %, але в окремих регіонах (північ  Німеччини 30÷40%),  вже більш вагоме. В Україні їх частка незначна -  менше 3%, що набагато нижче навіть середньосвітового показника.

До НВДЕ відносять досить різні за технологіями джерела, спектр яких є досить широким, починаючи від вітрової, сонячної, геотермальної енергетики і закінчуючи використанням промислових відходів чи супутніх продуктів видобування (наприклад, шахтний метан).

У різних регіонах ці джерела мають різний потенціал і можливості використання. Тому саме регіональний вимір має бути цікавим при розвитку НВДЕ. При відповідних зусиллях регіональної влади та науково-технічній підтримці потенціал НВДЕ може бути максимально задіяним.

На сьогодні, можна сказати, що розвиток таких джерел енергії в нашій країні багато в чому стримується за відсутністю достатньої уваги з боку держави, розумної політики, підтриманої нормативно-правовим забезпеченням. Але і суспільство ще не дійшло до того рівня розуміння важливості НВДЕ, який потрібен, а саме:

·       по-перше, відійти від стереотипу, що енергія є дешевою і не слід тут щось придумувати та кидати  „гроші на вітер”;

·       по-друге, підійняти той пласт наукових та технологічних напрацювань, який у нас є і лежить, як кажуть „мертвим грузом”;

·       по-третє, замислитись над майбутнім: яким повітрям будуть дихати прийдешні покоління, якою буде наша земля, річки - помийними стоками, повними сміття і смороду чи придатними для життя.

Ми маємо достатньо технологій, в тому числі й економічно придатних вже сьогодні, і треба сказати правду, дещо зробили, особливо в області вітроенергетики. Але цього дуже мало, щоб НВДЕ  дали вагомий внесок у вирішенні тих проблем, про які йдеться.

 В Дніпропетровській області, на території якої проводиться конференція, також є значний потенціал розвитку НВДЕ. Найбільш відомими є досягнення в області вітроенергетики. Вітроагрегати, створенні на Південному машинобудівному заводі, вже сьогодні працюють в Україні. Є досягнення в області сонячної енергетики. В області можливо задіяти значний потенціал використання вторинної енергії, шахтного метану, переробки відходів, значна кількість яких накопичена за досить тривалий час і які забруднюють територію та повітря. Чого тільки варті хвостосховища Дніпродзержинська з його радіоактивними відходами.

 Разом з тим в області є потужний науково-технічний потенціал, нові технології та промисловість на базі якої може бути створене різне обладнання для реалізації НВДЕ в життя.

 Таким чином є всі передумови до того, щоб активізувати діяльність органів влади, науково-технічних та технологічних установ і промисловості у напрямі розробки та впровадження в області технологій НВДЕ, що дозволить знизити її залежність від зовнішніх постачань енергії та палива, покращити екологічну ситуацію, одержати нові робочі місця, особливо у високотехнологічній сфері, знайти належне застосування молодим кадрам, значна кількість яких готується у Дніпропетровських вузах та коледжах.

Оргкомітет