Вітальне слово
Виконуючого обов'язки заступника голови облдержадміністрації Бородіна Євгенія Івановича

 

Шановні учасники конференції, шановні гості міста !

Радий привітати вас у нашому місті.

Сьогодні ми зібралися щоб обговорити проблеми розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії які, поки що, займають досить скромне місце в енергозабезпеченні як країни в цілому, так і в області. Але увага до них у світі зростає останнім часом значно швидше ніж частка в енергозабезпеченні. Це пов'язано із загостренням енергетичних та екологічних проблем індустріально розвинених країн світу. В Україні особливо гостро ці проблеми також стоять у промислово-розвинутих регіонах, зокрема у Дніпропетровській області.

Область є однією із найбільш енергонасичених в Україні. Промисловістю і населенням споживається порядку 13% електроенергії та 10% газу споживаних в Україні. Постійно зростаючі ціни на енергію, особливо на імпортований газ, ускладнюють фінансове становище, що спонукає впроваджувати енергозбереження та шукати альтернативні шляхи енергозабезпечення. Техногенний вплив на довкілля в області є також одним із найбільших в Україні (2-3 місце), зокрема, чималий вклад в нього вносить енергетика. Тому розвиток технологій НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (НВДЕ) та їх впровадження в області на сьогодні є актуальним завданням як для влади, так і для наукових та промислових установ.

Як відомо, ці джерела є найбільш екологічно чистими. А використання місцевих ресурсів і відходів (промислових і побутових) для поповнення енергетичного кошика дозволило б зменшити залежність від імпортованих дорогих енергоносіїв та покращити довкілля.

НВДЕ - це також і нові наукоємні технології та додаткові робочі місця у наукоємній сфері, що дозволить задіяти науково-технічні кадри, підготовці яких в області приділяється значна увага.

Я сподіваюсь, що учасники цієї конференції, обмінюючись інформацією та досвідом, зроблять свій вклад у вирішення такої важливої задачі як впровадження НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ.

Я вважаю, що разом із загальнодержавними діями у цьому напрямі, багато чого можна зробити і на регіональному рівні, якщо виявити ініціативу та зацікавленість у покращенні ситуації та зменшенні забруднення навколишнього середовища, нашого з вами дому в якому ми живемо і працюємо.

Дозвольте ще раз подякувати всім присутнім за участь і побажати плідної роботи протягом конференції.

Дякую за увагу.

Copyright © 2007 by DB NISS